לוג'יקל - Lawgical - בדיקה במרשם פושטי הרגל

    You Here!
  • Home
  • בדיקה במרשם פושטי הרגל

מרשם פושטי הרגל

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מנהל על פי דין מאגר נתונים של יחידים חדלי פירעון, ופושטי רגל לעיון הציבור הרחב.

הקבצים כוללים פרטי תיקים – החל ממועד מתן צו פתיחת הליכים, צו כינוס, או הבאת הסדר לאישור נושים, ועד 3 שנים ממועד סגירת התיק, ביטולו, מתן הפטר או השלמת הסדר.

שירות זה מאפשר לציבור הרחב לבדוק קיומם של צווי כינוס או צווי פתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ולברר פרטים על ההליכים המנוהלים על סמך צווים אלו.

חשיבות הבדיקה במרשם פושטי הרגל

בדיקת הצדדים לעסקה במרשם פושטי הרגל נועדה להבטיח שהעסקה לא נחתמת עם צד לעסקה שהוא פושט רגל, חדל פירעון ולמעשה, עם צד שאינו כשיר מבחינה משפטית לחתום על העסקה. 

הבדיקה נעשית באמצעות הזנת פרטי תעודת הזהות של הצדדים לעסקה במערכת המקוונת לאיתור מידע על תיקי חדלות פירעון שמתנהלים אצל הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים.

עלות הבדיקה במרשם פושטי הרגל

בדיקת הצדדים לעסקה במרשם פושטי הרגל היא ללא עלות.

בדיקה במרשם פושטי הרגל

– ניתן לבצע בדיקת צדדים לעסקה במרשם פושטי הרגל באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים.

– ניתן לבצע בדיקה של הצדדים לעסקה במרשם פושטי הרגל דרך מערכת לוג'יקל, בהרבה פחות מאמץ, יחד עם בדיקות נאותות נוספות.

גם אתם רוצים לבצע בדיקה במרשם פושטי הרגל בקלות ובמהירות?

תפריט נגישות