לוג'יקל - Lawgical - בדיקת חייבים מוגבלים בבנק ישראל

    You Here!
  • Home
  • בדיקת חייבים מוגבלים בבנק ישראל

מאגר לקוחות וחשבונות מוגבלים במדינת ישראל מכיל מידע על חשבונות ולקוחות מוגבלים, בהתאם לחוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א-1981. בנוסף, כולל המאגר מידע בקשר לאזרחים שעל חשבונם הוטלה הגבלה בעקבות סירוב של עשרה שיקים או יותר. 

מאגר לקוחות וחשבונות מוגבלים כולל מידע לגבי:

א. חייבים שהוטלה עליהם הגבלה כתוצאה מהליכי פשיטת רגל.

ב. אזרחים שרשם הוצאה לפועל הטיל עליהם הגבלה בהליכי הוצאה לפועל, במסגרת הליכים משפטיים שננקטו בעניינם.

ג. אזרחים שהוטלה עליהם הגבלה על ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות במסגרת הליכי גביית חובות לרשויות ממשלתיות ולגופים אחרים.

ד. סרבני גט שהוטלה עליהם הגבלה מטעם בית דין רבני.

חשיבות ביצוע הבדיקה

בטרם ביצוע עסקה ועל מנת לבדוק אם הצד השני כשיר מבחינה משפטית לביצוע העסקה, מומלץ לבצע בדיקה אם אחד הצדדים לעסקה נכלל במאגר לקוחות וחשבונות מוגבלים בבנק ישראל.

בדיקת חייבים מוגבלים באתר בנק ישראל

– ניתן לבצע בדיקת חייבים מוגבלים באתר בנק ישראל. 

– ניתן לבצע את הבדיקה דרך מערכת לוג'יקל, בהרבה פחות מאמץ, יחד עם בדיקות נאותות נוספות.

רוצים לבצע בדיקת חייבים מוגבלים באתר בנק ישראל בקלות ובמהירות?

תפריט נגישות