לוג'יקל - Lawgical - הזמנת משכונות פעילים

    You Here!
  • Home
  • הזמנת משכונות פעילים

משכון הוא מונח משפטי המתאר נכס המשועבד כערובה לחיוב. בישראל, הוקמה ברשות התאגידים יחידת רשם המשכונות, המפעילה מאגר מידע לגבי משכונות. רישום משכון ברשם המשכונות מבטיח כי כוחו יהיה יפה כלפי כל צד ג' שהוא. 

בטרם ביצוע עסקה, ועל מנת לבדוק אם לחובת הצד השני בעסקה רשומים משכונות, מומלץ לבצע בדיקת משכונות באתר רשם המשכונות לבדיקת קיומם של שעבודים ו/או משכונות הרשומים על זכויות הצד השני לעסקה.

שירות זה של רשם המשכונות מאפשר צפיה במידע הנוגע ליחידים שאינם חברות באתר. האיתרו מתבצע לפי מספר זיהוי של החייב, מספר רישוי של כלי רכב או מספר משכון.

חשיבות בדיקה באתר רשם המשכונות

טרם ביצוע עסקה במקרקעין קיימת חשיבות לבדוק אם יש משכונות פעילים הרשומים לחובת הצד השני בעסקה. בדיקה זו נועדה לבדוק שאין משכונות פעילים, העשויים לעכב ו/או למנוע את אפשרות השלמת רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין בסוף העסקה. ככל שתוצאות הבדיקה מגלות כי ישנם משכונות פעילים, מומלץ לתת לכך ביטוי בהסכם המכר ולקבוע מנגנונים משפטיים במסגרת ההסכם להסרת המשכונות, על מנת לאפשר את רישום הזכויות בתום העסקה.

בדיקת באתר רשם המשכונות

– ניתן להזמין נסח טאבו דרך אתר רשם המשכונות – מרכז השירות והמידע. 

– ניתן לבצע בדיקה באתר רשם המשכונות דרך מערכת לוג'יקל, בהרבה פחות מאמץ, יחד עם בדיקות נאותות נוספות.

גם אתם רוצים לבצע בדיקה באתר רשם המשכונות בקלות ובמהירות?

תפריט נגישות