לוג'יקל - Lawgical - הזמנת נסח טאבו

    You Here!
  • Home
  • הפקת נסח טאבו

נסח טאבו

נסח טאבו הוא תעודת הזהות המשפטית של הדירה בלשכת רישום המקרקעין, הטאבו. הנסח מפרט בין היתר את מספרי הזיהוי של הדירה בלשכת רישום המקרקעין (גוש, חלקה, תת חלקה), שטח הדירה, ההצמדות המשוייכות לדירה (כגון: חניה, מחסן או מרפסת), מהות הזכות המשפטית על הדירה (בעלות, חכירה וכו'), שמות ומספרי הזיהוי של הבעלים הרשומים של הדירה, וכן הערות הרשומות על הדירה: כגון הערות אזהרה, משכנתאות, שעבודים, עיקולים או הערות תכנוניות אחרות. 

חשיבות נסח הטאבו

נסח הטאבו מפרט את המאפיינים הבסיסיים ביותר של הדירה, כפי שהם מופיעים בלשכת רישום המקרקעין. מכאן, נובעת החשיבות הגדולה של נסח הטאבו. מומלץ להפיק נסח טאבו לדירה עוד לפני ביצוע העסקה על מנת לבחון את המאפיינים הבסיסיים ביותר של הדירה כפי שהם רשומים בנסח לשכת רישום המקרקעין.

עלות הפקת נסח טאבו

אגרת הפקת נסח טאבו מאתר לשכת רישום המקרקעין נכון לשנת 2024 עומדת על 17 ש"ח. 

הפקת נסח טאבו מאתר לשכת רישום המקרקעין

– ניתן להפיק נסח טאבו דרך אתר לשכת רישום המקרקעין. 

– ניתן להפיק נסח טאבו דרך מערכת לוג'יקל, בהרבה פחות מאמץ, יחד עם בדיקות נאותות נוספות.

גם אתם רוצים להזמין נסח טאבו בקלות ובמהירות?

להתנסות בדרך חדשה נוחה ומהירה לביצוע בדיקות נאותות, לחצו כאן >>

תפריט נגישות