לוג'יקל - Lawgical - הזמנת תיק בית משותף

    You Here!
  • Home
  • הזמנת תיק בית משותף

בית משותף הוא בית (בניין) שיש בו שתי דירות או יותר והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים בלשכת רישום המקרקעין.

לכל דירה בבית המשותף יש בעלות נפרדת. שאר חלקי הבניין, חוץ מהחלקים הרשומים כדירות, נחשבים לרכוש משותף, והם בבעלות משותפת של כל בעלי הדירות בבניין. כך לדוגמא: גג הבניין, הקירות החיצוניים, חדרי המדרגות, המעליות, המקלט, מתקני הסקה או מים וכו' מהווים רכוש משותף. 

טרם ביצוע עסקה מומלץ להזמין את תיק בית משותף המצוי באתר הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין, ולעיין בו, על מנת לוודא שקיימת התאמה בין המצב החוקי כפי שהוא מופיע בתיק הבית המשותף לבין מצב הדירה בפועל, על מנת לאפשר את השלמת רישום הזכויות בתום העסקה.

מה כולל תיק הבית המשותף:

תיק הבית המשותף כולל את המסמכים הבאים:

צו רישום בית משותף – כולל תיאור של הבית המשותף, של היחידות הרישומיות, ושל בעלי הזכויות בכל תת חלקה.

תקנון בית משותף – תקנון הבית המשותף שנועד להסדיר את היחסים המשפטיים בין בעלי הדירות בבניין וכן את זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף.

תשריט בית משותף – שרטוט גרפי של הבית המשותף המתאר את חלוקת הדירות והרכוש המשותף בבניין.

עלות הזמנת תיק בית משותף

אגרת הזמנת תיק בית משותף מאתר לשכת רישום המקרקעין נכון לשנת 2024 עומדת על 37 ש"ח. 

הזמנת תיק בית משותף מאתר לשכת רישום המקרקעין

– ניתן להזמין תיק בית משותף דרך אתר לשכת רישום המקרקעין. 

– ניתן להזמין תיק בית משותף דרך מערכת לוג'יקל, בהרבה פחות מאמץ, יחד עם בדיקות נאותות נוספות.

גם אתם רוצים להזמין תיק בית משותף בקלות ובמהירות?

להתנסות בדרך חדשה נוחה ומהירה לביצוע בדיקות נאותות, לחצו כאן >>

תפריט נגישות